Kosten

Kosten

Individuele gesprekken worden naar verhouding doorberekend en duren doorgaans 45 minuten (bij EMDR meestal 75-90 minuten). Per afspraak wordt rekening gehouden met 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding en verslaglegging).

Individuele gesprekken

45 minuten: €   90,00 (+ 15 minuten indirect)

75 minuten: € 135,00 (+ 15 minuten indirect)

90 minuten: € 155,00 (+ 15 minuten indirect)

Dit tarief is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten.

Over vergoedingen

Psychologie Praktijk Lonneke Heijnen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Hoewel de praktijk contractvrij werkt, worden doorgaans voorgeschoten facturen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarvoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de Basis GGZ (BGGZ). Tevens moet er sprake zijn van een diagnose volgens de criteria van de DSM 5. Aan het eind van de behandeling ontvangt u een verzamelnota die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Er zal wel eerst een beroep worden gedaan op uw eigen risico en binnen de Basis GGZ krijgt u maximaal 12 sessies vergoed. Let wel, vergoedingen verschillen per verzekeraar en soort polis. U dient hier zelf contact over op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.