Kosten

Het Zorgprestatiemodel

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging van de GGZ veranderen en wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Hoewel de inhoud van je behandeling niet verandert, verandert wel de manier waarop deze gefactureerd wordt.

De belangrijkste verandering is dat er maandelijks gefactureerd wordt (in plaats van na afsluiting van je behandeling of na een jaar). Op de factuur kun je precies teruglezen wat je aan diagnostiek en behandeling gehad hebt, zodat de zorgkosten inzichtelijk zijn.

Tarieven 2022

De behandeltarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief van een consult hangt af van de volgende factoren:

  1. De setting (bij Psychologie Praktijk Lonneke Heijnen is dit Ambulant-Kwaliteitsstatuut sectie II)
  2. Het beroep van degene die jou behandelt (klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ-psycholoog)
  3. Het type consult (diagnostiek, individuele behandeling)
  4. De duur van een consult

Tarieven Psychologie Praktijk Lonneke Heijnen

Intakegesprek 60 minuten + Verslaglegging: € 160,00

Behandeling 45 minuten:  € 110,00

Behandeling 60 minuten:  € 130,00

Behandeling 75 minuten:  € 150,00

Behandeling 90 minuten:  € 170,00

Dit tarief is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten.

Over vergoedingen

Psychologie Praktijk Lonneke Heijnen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Hoewel de praktijk contractvrij werkt, worden doorgaans voorgeschoten facturen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarvoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de Basis GGZ (BGGZ). Tevens moet er sprake zijn van een diagnose volgens de criteria van de DSM 5. Er zal wel eerst een beroep worden gedaan op uw eigen risico. Let wel, vergoedingen verschillen per verzekeraar en soort polis. U dient hier zelf contact over op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.