Behandelingen

Behandelingen

Mijn behandelingen zijn voornamelijk gericht op angst- en traumaklachten.

Traumaklachten / PTSS

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een overval, verkeersongeluk, mishandeling, seksueel geweld of oorlogsgeweld zijn traumatisch en kunnen psychische klachten tot gevolg hebben. De psychische klachten kunnen leiden tot een posttraumatische stress-stoornis, oftewel PTSS. Soms gaat het om een eenmalige traumatische gebeurtenis. Vaak gaat het om langdurige traumatisering zoals seksueel misbruik, mishandeling in de kindertijd of (seksueel) geweld in de partnerrelatie.

Paniekklachten met of zonder agorafobie (straatvrees)

Tijdens een paniekaanval ervaren mensen de angst om controle te verliezen, flauw te vallen of dood te gaan. Men spreekt van een paniekstoornis wanneer er sprake is van terugkerende angst of paniek in situaties waarin anderen rustig blijven. Als paniekaanvallen zich blijven aandienen, treedt er na een tijd vaak vermijdingsgedrag op om bepaalde plekken te bezoeken. Dit vermijdingsgedrag wordt agorafobie genoemd. Mensen met agorafobie ondervinden bovenmatig veel angst bij het bezoeken van situaties buitenshuis (voorbeelden hiervan zijn winkels, bioscopen, reizen met openbaar vervoer en de straat).

Angst om te bevallen en of een traumatische ervaring met bevallen

​Voorbeelden van ervaringen die tot bevallingsgerelateerde angst kunnen leiden zijn: een traumatische bevallingservaring en het meemaken van een miskraam of vroeggeboorte. De nare ervaring hoeft niet recent te zijn; ook als de ervaring al langere tijd geleden is, kunt u profiteren van een behandeling.

Angst voor medische ingrepen

Soms zijn mensen zo angstig voor het ondergaan van een medische ingreep dat zij medische zorg vermijden, met negatieve en ernstige (gezondheids) consequenties als gevolg. Voorbeelden van dit soort angsten zijn: angst voor injecties, tandheelkundige ingrepen, operaties en het ondergaan van een MRIscan.