Home

Expertise: Trauma & Angst

 

Psychologie-Praktijk-Lonneke-HeijnenLonneke Heijnen is BIG geregistreerd als GZ-psycholoog en opgeleid tot  EMDR Europe Practitioner (VEN) en Cognitief Gedragstherapeut (VGCt). Ze heeft ruim veertien jaar ervaring in het behandelen van angstklachten, traumagerelateerde problemen en andere psychische problematiek.


Veel voorkomende klachten die Lonneke behandelt zijn:

  • – Psychische klachten die zijn ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. De klachten kunnen bestaan uit gevoelens van angst, nachtmerries, herbelevingen, verhoogde waakzaamheid, vermijding, agressie en somberheid.
  • – Angstklachten naar aanleiding van een traumatische ervaring bij een bevalling of miskraam.
  • – Angst voor medische ingrepen zoals tandheelkundige ingrepen, injecties, ondergaan van een MRI-scan en andere medische procedures.

Aanmelden

Behandelingen

Behandelingen

Mijn behandelingen zijn voornamelijk gericht op angst- en traumaklachten. Hieronder enkele voorbeelden:

Traumaklachten / PTSS

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een overval, verkeersongeluk, mishandeling, seksueel geweld of oorlogsgeweld zijn traumatisch en kunnen psychische klachten tot gevolg hebben. De psychische klachten kunnen leiden tot een posttraumatische stress-stoornis, oftewel PTSS. Soms gaat het om een eenmalige traumatische gebeurtenis. Vaak gaat het om langdurige traumatisering zoals seksueel misbruik, mishandeling in de kindertijd of (seksueel) geweld in de partnerrelatie.

Angst om te bevallen en of een traumatische ervaring met bevallen

​Voorbeelden van ervaringen die tot bevallingsgerelateerde angst kunnen leiden zijn: een traumatische bevallingservaring en het meemaken van een miskraam of vroeggeboorte. De nare ervaring hoeft niet recent te zijn; ook als de ervaring al langere tijd geleden is, kunt u profiteren van een behandeling.

Angst voor medische ingrepen

Soms zijn mensen zo angstig voor het ondergaan van een medische ingreep dat zij medische zorg vermijden, met negatieve en ernstige (gezondheids) consequenties als gevolg. Voorbeelden van dit soort angsten zijn: angst voor injecties, tandheelkundige ingrepen, operaties en het ondergaan van een MRIscan.

 

 

Intake

Intakeprocedure

In het intakegesprek worden de klachten in kaart gebracht evenals uw huidige leefomstandigheden, achtergrond en persoonlijkheid. Aan het eind van het gesprek zullen we op basis van uw hulpvraag samen de behandeldoelen formuleren. Het intakegesprek duurt een uur.

Aansluitend of na het intakegesprek volgt een adviesgesprek waarin het behandelplan met je besproken wordt. In het behandelplan staan de probleemdefinitie, de behandeldoelen en de behandelwijze beschreven. Daarnaast zal een indicatie gegeven worden van de duur van de behandeling.

Aanmelden

Kosten

Kosten

Individuele gesprekken worden naar verhouding doorberekend en duren doorgaans 45 minuten (bij EMDR meestal 75-90 minuten). Per afspraak wordt rekening gehouden met 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding en verslaglegging).

Individuele gesprekken

45 minuten: €   90,00 (+ 15 minuten indirect)

75 minuten: € 135,00 (+ 15 minuten indirect)

90 minuten: € 155,00 (+ 15 minuten indirect)

Dit tarief is all-in. Er zijn dus geen bijkomende kosten.

Over vergoedingen

Psychologie Praktijk Lonneke Heijnen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Hoewel de praktijk contractvrij werkt, worden doorgaans voorgeschoten facturen vergoed door de zorgverzekeraar. Daarvoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de Basis GGZ (BGGZ). Tevens moet er sprake zijn van een diagnose volgens de criteria van de DSM 5. Aan het eind van de behandeling ontvangt u een verzamelnota die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. Er zal wel eerst een beroep worden gedaan op uw eigen risico en binnen de Basis GGZ krijgt u maximaal 12 sessies vergoed. Let wel, vergoedingen verschillen per verzekeraar en soort polis. U dient hier zelf contact over op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.